Štambuk, Davor

ilustracija
ŠTAMBUK, Davor, Bez riječi, 1987.

Štambuk, Davor, hrvatski crtač i karikaturist (Split, 29. XII. 1934Zagreb, 7. III. 2018). Završio 1963. Višu pedagošku školu u Zagrebu. Započeo kao sportski novinar. U Parizu bio karikaturist dnevnog lista Ici Paris (1968–99), objavljivao i u novinama i časopisima Start, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Arena, Playboy, France Dimanche, Paris Match. Proslavio se humorističnim crtežima bez riječi. Majstor dosjetke, sažetim je i duhovitim vizualnim izrazom uglavnom na teme muško-ženskih odnosa, osobito seksualnih (u Francuskoj svrstavan među najuspješnije autore erotske karikature), te uživanja u vinu dočaravao ugođaj epikurejstva. Održao je više izložbi, objavio više od 6000 crteža, dio kojih je skupljen u albumima Sex made man (1979), Sex &… (1992), Summer time (1994), In vino veritas (1995), Split tease (2002), 101 Štambuk (2013).

Citiranje:
Štambuk, Davor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59888>.