TRAŽI DALJE:
STRUKE:

barograf

ilustracija
BAROGRAF

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ili jednog tjedna. Sastoji se od osjetnika (receptora), osjetljiva na promjene tlaka, od prijenosnog uređaja i valjka sa satnim mehanizmom. Osjetnik se sastoji od nekoliko Vidiejevih kutija (→ aneroid). Zbrajanjem njihovih deformacija dobiva se znatan pomak kod promjena tlaka zraka. Sustavom poluga taj se pomak dalje povećava i prenosi na pero, koje crnilom bilježi tlak na barografskoj vrpci (papirnatoj vrpci omotanoj oko metalnog bubnja koji pokreće satni mehanizam, podijeljenoj na jednake vremenske dijelove i mrežu crta za jednake vrijednosti tlaka). Tako se dobiva krivudava crta (barogram), koja prikazuje neprekidan tok tlaka zraka u određenim vremenskim razmacima.

Ima barografa u kojima se položaj meniska žive registrira fotografski. Barografi koji su konstruirani na načelu vage bilježe težinu stupca žive koji odgovara tlaku zraka.

Barograf nije apsolutni instrument pa očitane vrijednosti s vrpce barograma valja nekoliko puta dnevno korigirati s vrijednostima očitanima na barometru. Za bilježenje vrlo malih promjena tlaka zraka koriste se mikrobarografi.

Citiranje:
barograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6001>.