TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Daegu

Daegu (Taegu) [tε:gu], grad u jugoistočnome dijelu Južne Koreje, devedesetak kilometara sjeverozapadno od Busana (Pusana); 2 466 052 st. (2015). Leži na ušću rijeke Guemho (Kŭmho) u Nakdong (Naktong). Daegu ima više sveučilišta, među kojima je najpoznatije nacionalno sveučilište Gyeongbuk (Kyŏngbuk; osnovano 1946). Mnogobrojne su budističke pagode (Donghwasa i dr.) te parkovi; muzeji (umjetnički, nacionalni i dr.). Razvijena je elektronička, metalna (dijelovi za motorna vozila i dr.), prehrambena i tekstilna industrija (predionice i tkaonice svile), proizvodnja stakla, obradba kože. U okolici je razvijeno ratarstvo (riža, pamuk, duhan), voćarstvo (poznat po uzgoju jabuka i lubenica) i uzgoj dudova svilca. Zapadno od grada (oko 40 km) nalazi se nacionalni park Gaya i budistički hram Haeinsa sa zbirkom budističkih tekstova Tripitaka Koreana (urezani na 81 258 drvenih ploča; hram je 1995. uvršten na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine). Tri američke vojne baze. Međunarodna zračna luka.

Citiranje:
Daegu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60163>.