TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Barro, Robert

Barro [bæ'rou], Robert, američki ekonomist (New York, 28. IX. 1944). Profesor ekonomike na sveučilištima Brown, Chicago i Rochester, a od 1987. na Harvardovu sveučilištu. Dao je značajne doprinose makroekonomskoj teoriji, analizi gospodarskog ciklusa, problema novca, kao i fiskalnih pitanja, javnih dugova, javne potrošnje i dr. Važnija djela: Novac, zaposlenost i inflacija (Money, Employment and Inflation, 1976), Novac, očekivanja i poslovni ciklusi (Money, Expectations and Business Cycles, 1981), Makroekonomija (Macroeconomics, 1984), Moderna teorija poslovnog ciklusa (Modern Business Cycle Theory, 1989).

Citiranje:
Barro, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6035>.