TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tappan, Helen

Tappan [tæ'pən], Helen, američka paleontologinja (Norman, Oklahoma, 12. X. 1917California, 18. VIII. 2004). Diplomirala je 1937. na Oklahomskom sveučilištu, a doktorirala 1942. na Chicaškom sveučilištu. Redovita profesorica na Oklahomskom, Chicaškom i Kalifornijskom sveučilištu (UCLA). Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u mikropaleontologiji. Bavila se krednim i kenozojskim foraminiferama, miocenskim dijatomejama, krednim vapnenačkim nanoplanktonom, krednim i tercijarnim dinoflagelatima, radiolarijama i dr. mikrofosilima. Objavila više od 270 znanstvenih radova i knjiga, velik dio u koautorstvu sa suprugom Alfredom Loeblichom ml. Izdala je svjetski poznat mikropaleontološki priručnik o foraminiferama Rodovi foraminifera i njihova klasifikacija (Foraminiferal Genera and Their Classification, 1964). Dobitnica mnogobrojnih nagrada i priznanja.

Citiranje:
Tappan, Helen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60431>.