STRUKE:

Tardić, Murat-beg

Tardić, Murat-beg, osmanski vojskovođa (Šibenik, ?Sarajevo, ? 1545). Prvi se put spominje kao vojvoda Vilajeta Hrvati (1527–30). Poslije je kao ćehaja bosanskog sandžak-bega Husrev-bega sudjelovao 1537. u osvojenju utvrde Klis. Na njegov prijedlog bio je iste godine imenovan za prvoga sandžak-bega Kliškoga sandžaka. Potom se istaknuo u bitkama kraj Obrovca (1537) i Zrina (1540). Kao požeški sandžak-beg (1542–45) osvojio je utvrde Orahovicu, Mikleuš, Drenovac, Voćin, Stupčanicu, Bijele Stijene, Dobru Kuću, Sirač i Slatinu. Potkraj života bio je upravitelj Husrev-begove zadužbine u Sarajevu. Za zasluge je stekao zemljišni posjed (čiftluk) u nahiji Orahovica u Požeškom sandžaku.

Citiranje:
Tardić, Murat-beg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60449>.