STRUKE:

tarifa

tarifa (tal. tariffa ili tur. tarife < arap. ta‘rīfa: obavijest), popis cijena za različite isporuke i usluge, os. javnopravne naravi. Propisuje se zakonom ili odlukom davatelja usluge, a kod plaća može biti određena i kolektivnim (tarifnim) ugovorom. Najčešće se javno objavljuje za različite vrste gosp. usluga, primjerice tarife za prijevoz putnika i robe, za cjevovodni transport nafte i plina, za telekomunikacijske i internetske usluge, za korištenje autocesta, mostova i tunela, tarife osiguravajućih društava, bankovne tarife, tarife usluga komunalnih poduzeća, otpremničke tarife i dr. Postoje i tarife javnopravne naravi koje su fiskalnoga karaktera, a služe i zaštiti interesa domaćega gospodarstva (carinske tarife). Tarifna politika unaprijed je utvrđeni akt drž. organa, međunarodne ili domaće asocijacije u pojedinoj grani transporta koji određuje cijenu usluge prijevoza. Vođenjem određene tarifne politike može se znatno utjecati na pojedinu granu transporta, na promet u cjelini te na njegovo mjesto, ulogu i značaj kao specifične gosp. djelatnosti. Tarifni sustav uređeni je skup svih propisa o cijenama određenih usluga i o svim normama, općim i specijalnim propisima, kojima se reguliraju odnosi iz različitih djelatnosti gosp. usluga. Tarifni razred oznaka je za skupine robe, pa i prometnoga supstrata općenito, sa svrhom određivanja vozarine. Tarifni suverenitet pravo je države ili pravne osobe na samostalno formiranje cijena prijevoznih ili nekih drugih gosp. usluga.

Citiranje:
tarifa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60455>.