Bartl, Matheus

Bartl, Matheus (Mato Banjalučanin), orguljaš (druga polovica XVII. st.). Djelovao kao učitelj orguljanja po samostanima u Bosni. U knjižnici franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci nalazio se njegov rukopisni priručnik za poduku u pjevanju i orguljanju na talijanskom jeziku, koji se godinama rabio u praksi. Rukopis je naslovljen Pravila crkvenog pjevanja za početnike (Regulae cant. plani pro incipientibus), kao autor je potpisan »Fr. Mattheus Bartli a Felsii Dios, vel a Bagnaluca, scribebat 1687«, a sastoji se od dvaju dijelova. Prvi dio sadrži osnovne podatke iz glazbene teorije, upute u svirku na orguljama u bogoslužju i nekoliko napjeva na latinskom jeziku. U drugom dijelu nalaze se molitve te liturgijski napjevi s notama i bez njih. Na samome kraju pridodana su i dva napjeva na hrvatskom jeziku.

Citiranje:
Bartl, Matheus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6076>.