TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Teply, Ermin

Teply [te'pli], Ermin, slovenski i hrvatski rudarski inženjer (Velika Loka, Slovenija, 29. III. 1902Zagreb, 16. V. 1991). Diplomirao je rudarstvo 1929. na Tehničkom fakultetu u Ljubljani. Radio je u rudnicima Hrvatske, Srbije i BiH (Nova Gradiška, Senjski rudnici, Vrdnik, Ugljevik, Ljubija, Banovići). U Ministarstvo industrije i rudarstva NR Hrvatske prešao je 1945., a zatim u Ministarstvo rudarstva FNRJ u Beogradu. Od 1952. radio je na Rudarskom odjelu tadašnjega Tehničkog fakulteta u Zagrebu (poslije Tehnološki, pa Rudarsko-geološko-naftni fakultet), najprije kao izvanredni, a od 1956. do umirovljenja 1972. kao redoviti profesor. Bio je i prodekan (1960–61), a 1987. promaknut je u počasnoga doktora. Posebno se istaknuo projektima površinskih kopova u zemlji i u inozemstvu (San Isidro, Venezuela). Razradio je vjetrene sustave u mnogim rudnicima i u tunelu kroz Karavanke. Prvi je u nas uveo proizvodne i transportne rudarske uređaje velikoga kapaciteta, a u vjetrenje jamskih prostorija uveo je računalne metode. Objavio je knjigu Rudnička ventilacija (1990).

Citiranje:
Teply, Ermin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60905>.