TRAŽI DALJE:
STRUKE:

test

test (engl. < lat. testum: zemljani lonac).

1. Eksperimentalni postupak (u različitim znanostima i strukama) koji služi utvrđivanju nekoga svojstva, stanja i sl. (test tvrdoće, alergenski test, test znanja). U psihologiji, standardizirani postupak s pomoću kojega se izaziva određena aktivnost te se mjeri i vrjednuje njezin učinak tako da se individualni rezultat uspoređuje s rezultatima dobivenima kod drugih pojedinaca u jednakim uvjetima. Primjena testova u psihologiji ima dvije svrhe: utvrditi stupanj razvijenosti neke psihičke veličine kod pojedinca ili skupine pojedinaca (dijagnoza) te na temelju rezultata u testu predvidjeti uspjeh u praktičnim aktivnostima (prognoza). Prema predmetu ispitivanja testovi u psihologiji obično se dijele na testove sposobnosti (npr. testovi inteligencije), testove znanja (kojima se ispituje verbalno znanje ili motoričke vještine) i testove ličnosti u užem smislu (npr. za ispitivanje ekstravertiranosti).

2. U širem značenju, pokus, provjera, kušnja.

Citiranje:
test. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61030>.