STRUKE:

Baruch, Bernard Mannes

Baruch [bəru:'k], Bernard Mannes, američki poduzetnik i političar (Camden, 19. VIII. 1870New York, 20. VI. 1965). Obogatio se špekulirajući dionicama na Wall Streetu. Za I. svjetskog rata bio savjetnik predsjednika Wilsona i predsjednik Odbora za ratnu industriju (1918), potom član Vrhovnoga ekonomskog vijeća na Versailleskoj mirovnoj konferenciji. Za II. svjetskog rata savjetnik predsjednika Roosevelta, a poslije rata ekspert UN-a za međunarodni nadzor atomske energije.

Citiranje:
Baruch, Bernard Mannes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6109>.