Theorell, Axel Hugo Theodor

Theorell [teurε'l], Axel Hugo Theodor, švedski biokemičar (Linköping, 6. VII. 1903Stockholm, 15. VII. 1982). Završio medicinu 1930. na Karolinškom institutu u Stockholmu. Bio je docent fiziološke kemije na Sveučilištu u Uppsali (1932–33. i 1935–36). Godine 1933–35. boravio u laboratoriju O. H. Warburga na Kaiser Wilhelmovu institutu u Berlinu, gdje je otkrio da se Warburgov »žuti enzim disanja« sastoji od proteinskog apoenzima i neproteinskoga koenzima (vitamina B2 i fosfata), na koji se prenose atomi vodika u reakciji oksidacije; bilo je to prvo otkriće mehanizma reakcije nekog enzima. Proučavao je citokrom c, pripravio kristalni mioglobin, a njegovo otkriće djelovanja enzima alkohol-dehidrogenaze omogućilo je razvoj testova za određivanje količine alkohola u krvi. Godine 1936. bio je imenovan ravnateljem Biokemijskog odjela Nobelova instituta. Dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1955.

Citiranje:
Theorell, Axel Hugo Theodor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61134>.