TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tilly, Charles

Tilly [ti'li], Charles, američki sociolog i povjesničar (Lombard, 20. V. 1929New York, 29. IV. 2008). Profesor društvenih znanosti na newyorškom Sveučilištu Columbia (1996–2008); među ostalim predavao na Michiganskom sveučilištu u Ann Arboru (1969–84) i na New School for Social Research u New Yorku (1984–96). Bavio se društvenom promjenom na makrorazini, posebice u kontekstu politike konflikta i kolektivnoga nasilja. Djela: Buntovno stoljeće (The Rebellious Century, 1830–1930, koautor, 1975), Europske revolucije, 1492–1992 (European Revolutions, 1492–1992, 1993), Politika kolektivnoga nasilja (The Politics of Collective Violence, 2003), Društveni pokreti, 1768–2004 (Social Movements, 1768–2004, 2004) i dr.

Citiranje:
Tilly, Charles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61321>.