TRAŽI DALJE:
STRUKE:

timidin

ilustracija
TIMIDIN

timidin (timin + -id) (deoksitimidin), deoksiribonukleozid (→ nukleozidi) koji ulazi u sastav DNK. Sadrži bazu timin i šećer deoksiribozu. Njegov derivat deoksitimidin-5’- trifosfat (dTTP) jedan je od četiriju supstrata DNK-polimeraze pri replikaciji DNK. Umjesto timidina u sastav RNK ulazi → uridin, osim na nekim položajima molekula transportne RNK, gdje metiliranjem uridina nastaje ribotimidin. (→ nukleinske kiseline)

Citiranje:
timidin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61342>.