Basler, Đuro

Basler, Đuro, hrvatski arheolog i konzervator (Sijekovac, 6. III. 1917Sarajevo, 3. II. 1990). Studirao arhitekturu, zatim arheologiju u Ljubljani i Zagrebu, gdje je 1956. diplomirao. Disertaciju o paleolitičkim kulturama u jadranskoj regiji obranio je 1979. u Zadru. Radio je kao konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu od 1950. do 1959., a potom kao arheolog u Zemaljskome muzeju u Sarajevu do umirovljenja 1983. Svojim znanstvenim i stručnim radom dao je istaknut prinos poznavanju prapovijesnog (posebice paleolitičkog), antičkog i srednjovjekovnog razdoblja BiH. Otkrio oko 70 paleolitičkih nalazišta. Napisao niz znanstvenih radova i nekoliko knjiga: Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini (1972), Gospino svetište Široki Brijeg (1984), Kršćanska arheologija (1986). Istaknut prinos dao je kao urednik i autor u Praistoriji jugoslavenskih zemalja (paleolitsko i mezolitsko doba) (1979), Arheološkom leksikonu BiH (1988) te enciklopedijama Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.

Basler, Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6162>.