TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tomičić, Ivan

Tomičić, Ivan, hrvatski inženjer građevinarstva (Donji Andrijevci, 5. VII. 1929Zagreb, 1. V. 2013). Diplomirao 1954. na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1976. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Isprva je radio u Inženjerskom projektnom zavodu i tvrtki Projekt u Zagrebu. Od 1961. radio je kao asistent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu (poslije na Građevinskom fakultetu), gdje je redoviti profesor postao 1987. Od 2003. profesor emeritus. Bavio se betonskim konstrukcijama, autor je ili koautor triju sveučilišnih udžbenika, 6 knjiga i 140 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je u izradbi novih hrvatskih normi u skladu s europskim normama Eurocode. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1992).

Citiranje:
Tomičić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61697>.