STRUKE:

Tonković, Krunoslav

ilustracija
TONKOVIĆ, Krunoslav

Tonković, Krunoslav, hrvatski inženjer građevinarstva (Novska, 7. VI. 1911Zagreb, 3. IV. 1989). Diplomirao 1935. na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Radio u projektnom uredu Prve tvornice vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu (poslije »Đuro Đaković«). Od 1945. bio je šef Odjela za mostove u Ministarstvu građevina NRH, a od 1947. radio je i u Inženjerskom projektnom zavodu, kada je počeo predavati na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (poslije Građevinski fakultet). Na tom je fakultetu postao 1964. redoviti profesor za više predmeta iz područja mostogradnje. Kao stručnjak, projektirao je i gradio mostove u kamenu, betonu i armiranom betonu, čeliku i drvu (most preko Rječine u Rijeci, most preko Slunjčice te dva preko Korane u Slunju, Most slobode i željeznički nadvožnjaci preko Držićeve i Branimirove ulice u Zagrebu, rasklopni most preko Cetine u Drnišu). Po brojnosti i kvaliteti mostova koji su prema njegovim projektima izgrađeni, te općem doprinosu domaćoj i svjetskoj mostogradnji, smatra ga se najvećim hrvatskim mostograditeljem. Objavio je mnogobrojne znanstvene i stručne radove te više od deset udžbenika. Bio je prvi građevinar koji je primio Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« (1962).

Citiranje:
Tonković, Krunoslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61754>.