Bassano, Leandro

ilustracija
BASSANO, Leandro, Rujan, Prag, Galerija staroga grada

Bassano [bas:a:'no], Leandro, talijanski slikar (Bassano del Grappa, 10. VI. 1557Venecija, 15. IV. 1622). Isticao se kao portretist (Marino Grimani, 1595) i slikar sakralnih i povijesnih kompozicija, žanr-prizora, alegorijskih i karnevalskih prizora (ciklus Mjeseci, 1580). Njegove slike nalaze se u franjevačkoj crkvi u Hvaru (Krist na križu) i u sakristiji sv. Frane u Zadru.

Citiranje:
Bassano, Leandro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6177>.