TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Topolnik, Eugen

Topolnik, Eugen, hrvatski veterinar (Tuzla, BiH, 9. I. 1912Zagreb, 15. IX. 2014). Diplomirao 1935., a doktorirao 1937. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Od 1937. radio kao kotarski veterinar, a nakon toga kao asistent u Zavodu za nauku o zarazama Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu. U Zavodu za mikrobiologiju od 1947. do umirovljenja 1981. Redoviti profesor od 1959. Specijalizaciju iz virusologije i rikeciologije završio je u Švicarskoj. Direktor Instituta za zarazne i invazione bolesti (1959–65). Tajnik i predsjednik Društva mikrobiologa Hrvatske, urednik časopisa Veterinarski arhiv i glavni urednik Veterinarskoga priručnika. Od 1963. izvanredni, a od 1979. redoviti član JAZU (HAZU). Objavio je oko 140 znanstvenih i stručnih radova s područja veterinarske mikrobiologije i infekcijske imunologije. Dobitnik Nagrade za životno djelo (1987). Godine 2012. odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Citiranje:
Topolnik, Eugen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61808>.