STRUKE:

Bastaić, Konstantin

Bastaić, Konstantin, hrvatski pravnik (Svinica kraj Petrinje, 3. VI. 1908Zagreb, 30. I. 1969). Pravni studij s doktoratom završio u Zagrebu 1932. Bio sudac i sudac istražitelj; od 1945. u državnom odvjetništvu. Od 1949. predavao opću povijest države i prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, od 1961. redoviti profesor; dekan 1962–64. Bio potpredsjednik srpskoga kulturnog društva Prosvjeta. Djela: Timarsko vlasništvo u feudalnom sistemu osmanlijske Turske (1958), Opća historija države i prava (1958), Rječnik historije države i prava (koautor, 1968) i dr.

Citiranje:
Bastaić, Konstantin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6189>.