Bastian, Mate

Bastian, Mate (Baštijan, Matko), hrvatski književnik i političar (Jugi kraj Kastva, 5. IX. 1828Trst, 25. XI. 1885). Bogosloviju studirao u Trstu. Od 1852. do 1856. bio je kapelan u Umagu i Crnom Vrhu, a potom je kao vjeroučitelj radio u Trstu, u školama milosrdnica, u talijanskoj gimnaziji te u pomorskoj školi. Pripadao je skupini istarskih preporoditelja koja je pokrenula list Naša sloga (Trst, 1870). Osim što je do smrti djelovao kao jedan od njegovih glavnih urednika, Bastian je tijekom 1870-ih u Našoj slogi objavio velik broj članaka s političkom, društvenom i kulturnom tematikom. Objavljivao je također satire i šaljivo-poučne tekstove (Diple babinoga Marka, Med Markom i Grgom, Franina i Jurina) kao i rodoljubnu, refleksivnu i ljubavnu liriku, koju je počeo pisati i objavljivati još tijekom 1850-ih (Neven, 1855; Orlić, 1866).

Citiranje:
Bastian, Mate. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6194>.