Tovstonogov, Georgij Aleksandrovič

Tovstonogov [təvstano'gəf], Georgij Aleksandrovič, ruski redatelj (Tbilisi, 28. IX. 1915Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, 23. V. 1989). Karijeru započeo u Tbilisiju; od 1949. vodio kazalište Lenjinski Komsomol u Lenjingradu (uspjela predstava Putem besmrtnosti po J. Fučíku). Od 1956. bio je na čelu Velikoga dramskoga kazališta »Gorki« u Lenjingradu (1992. preimenovano u Tovstonogov teatr), gdje je jednako uspješno postavljao djela M. Gorkoga (Malograđani), F. M. Dostojevskog (Idiot), W. Shakespearea (Henrik IV), M. de Figueireda (Lisica i vinograd), L. Bernsteina (Priča sa zapadne strane) i dr. Bavio se i kazališnim pedagoškim radom.

Citiranje:
Tovstonogov, Georgij Aleksandrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61941>.