TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trajektorija

trajektorija (novolat. [linea] traiectoria, prema srednjovj. lat. traiectorius: prebačen).

1. U matematici, krivulja u prostoru koju čine točke što ih sukcesivno zauzimaju čestice ili tijela u gibanju. U svakom danom trenutku vektor brzine čestice ili tijela u gibanju tangencijalan je na trajektoriju. Pri jednolikom gibanju nakupina čestica, npr. slojeva fluida, trajektorije su identične strujnicama. U protivnom, zakrivljenost trajektorije KT odnosi se prema zakrivljenosti strujnica KS prema jednadžbi:

KT = KS – 1/v ψ/t ,

gdje je v brzina sloja, a ∂Ψ/∂t lokalna promjena smjera toka.

2. U fizici → putanja

Citiranje:
trajektorija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61991>.