TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tražbina

tražbina, pravno uređen i zaštićen zahtjev jednoga sudionika građanskopravnog odnosa prema drugomu sudioniku koji se odnosi na izvršenje određene činidbe. Tražbina je relativno subjektivno imovinsko pravo. Prema sadržaju, tražbina je uglavnom zahtjev za određenim davanjem ili činjenjem, no često i zahtjev za određenim trpljenjem ili propuštanjem. Ovisno o tome je li joj sadržaj isplata određene svote novca ili ispunjenje neke druge činidbe, tražbina je novčana ili nenovčana. U suvremenom pravu tražbina je uglavnom prenosiva; neprenosiva može biti zbog vezanosti uz osobu vjerovnika (npr. tražbina uzdržavanja). Tražbina u pravilu ima određenu imovinsku vrijednost pa može služiti kao sredstvo plaćanja, kao predmet zalaganja (osiguranja) i predmet (prisilnoga) namirenja. S obzirom na to je li nastupio trenutak u kojem vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika njezino ispunjenje, tražbina je dospjela ili nedospjela. U praksi se tražbina često naziva činidba (npr. isplata novca) ispunjenje koje vjerovnik ima pravo zahtijevati.

Citiranje:
tražbina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62120>.