Trebotić, Matko

ilustracija
TREBOTIĆ, Matko, U tlocrtu, 1982.

Trebotić, Matko, hrvatski slikar i grafičar (Milna, 13. I. 1935). Diplomirao 1961. na Arhitektonskome fakultetu u Beogradu. Usavršavao grafiku na Visokoj školi u Essenu. Vlastiti slikarski izraz temelji na kompozicijama s motivima hrvatskog arhitektonskoga naslijeđa (antički hramovi, starohrvatske crkvice, renesansne građevine i sl.). Isprva slikao kompozicije s predmetima razmještenima u kadrovima kao fragmentima sjećanja (Mediteranski krajolik s konjanikom, 1978), potom je geometrizam kvadrata i trokuta oživljavao lirskim i nostalgičnim pojedinostima (Stari jedrenjak, 1989). Početkom 1990-ih razvio ekspresivniji stil, stavljajući u prvi plan simbol križa (Križ za …, 1991), a u ciklusu Tragovi (1992–94) dramatičnu ikonografiju rata. U kasnijim radovima prevladava bogat kolorit (Krajolik, 2004). Autor je svečanih kazališnih zastora (ciklus Jadranski triptih) u Splitu (2005), Dubrovniku (2007) i Rijeci (2008).

Citiranje:
Trebotić, Matko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62147>.