TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tribrah

tribrah (grč. τρίβραχυς), u antičkoj metrici naziv za stopu sastavljenu od triju kratkih slogova: ∪ ∪ ∪. Tribrah se često upotrebljava kao zamjena za jamb ili trohej pa se tako u jampskom metru javljaju jedan ili dva metra u obliku tribraha. U jampskom dimetru tribrah se pojavljuje u oba jamba. Tribrah mijenja trohej u trohejskom metru u pravilu jednom, a gdjegdje i u oba troheja. U lecitiju, koji je sastavljen od čistih troheja, svi se troheji mogu zamijeniti tribrahom.

Citiranje:
tribrah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62240>.