Trissino, Gian Giorgio

Trissino [tri's:ino], Gian Giorgio, talijanski filolog, dramatičar i pjesnik (Vicenza, 8. VII. 1478Rim, 8. XII. 1550). Bio je veliki sljedbenik i promicatelj aristotelizma. U traktatu Dvoranin (Il castellano, 1524) predlagao je da talijanski književni jezik bude jezik sa svih talijanskih dvorova, a ne samo toskanski, koji je predlagao P. Bembo po uzoru na Petrarcu i Boccaccia. Napisao je studiju o književnim vrstama Poetika (Poetica, 1529–62) i preveo s latinskoga na talijanski jezik Danteovu raspravu O umijeću govorenja na pučkom jeziku. Prema načelima antičke tragedije napisao je dramu Sofonisba (1515) u nerimovanim jedanaestercima, kojom je i u europskom kontekstu obnovio tu književnu vrstu. Aristotelovska pravila slijedio je i u opsežnom junačkom epu u 27 pjevanja Italija oslobođena od Gota (L’Italia liberata dai Goti, 1547). Kao prijatelj i mentor bitno je utjecao na karijeru talijanskog arhitekta i graditelja A. Palladija.

Trissino, Gian Giorgio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62363>.