TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trobrid

trobrid, trostrani ugao koji određuju tri polupravca (zrake). Međusobno su dva trobrida jednaka: a) ako se podudaraju u plošnom kutu zatvorenom među jednakim i jednako raspoređenim bridnim kutovima, b) ako se podudaraju u bridnom kutu zatvorenom između dvaju pripadno jednakih i jednako raspoređenih plošnih kutova, c) ako se podudaraju u trima pripadno jednakim i jednako raspoređenim bridnim kutovima, ili d) ako se podudaraju u trima pripadno jednakim i jednako raspoređenim plošnim kutovima.

Citiranje:
trobrid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62392>.