TRAŽI DALJE:
STRUKE:

batolit

batolit (bato- + -lit), velika masa dubinske eruptivne stijene u Zemljinoj kori kojoj gornji dio može doći na površinu djelovanjem denudacije sedimenata što su je pokrivali. Podnožje batolita nije poznato, jer je duboko u unutrašnjosti Zemljine kore. Nastao je prodiranjem magme u kamenu koru Zemlje ili »granitizacijom« sedimenata neke geosinklinale. Batoliti se sastoje od granita, granodiorita i anortozita.

Citiranje:
batolit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6277>.