STRUKE:

Turković, Hrvoje

Turković, Hrvoje, hrvatski teoretičar filma (Zagreb, 4. XI. 1943). Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1972. Magistrirao filmologiju na New York Universityju 1976., a doktorirao 1991. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1977. do umirovljenja 2009. zaposlen na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu (od 2004. redoviti profesor). Član uredništva u više časopisa (Polet, Studentski list, Prolog, Pitanja, Film, Oko); suosnivač i glavni urednik (1995–2004) Hrvatskoga filmskog ljetopisa. Utemeljitelj je i prvi voditelj (1976–77) Multimedijalnoga centra Studentskoga centra u Zagrebu. Prvi predsjednik Hrvatskoga društva filmskih kritičara (1992–93), predsjednik Hrvatskoga filmskog saveza 1998–2015. Od 1965. objavljuje filmske kritike, polemike i studije, prvi u našoj filmologiji primjenjujući postavke semiotike i kognitivizma. Osim analizi pojedinačnih filmova, najviše pozornosti obratio je teoriji filmskih rodova (osobito eksperimentalnog i animiranoga filma) i žanrova, teoriji televizije, psihologiji filma, tipovima filmskog izlaganja i filmskoj stilistici, problemu perspektive. Značajnija djela: Filmska opredjeljenja (1985), Strukturalizam, semiotika, metafilmologija (1986), Razumijevanje filma (1988), Teorija filma: prizor, montaža, tematizacija (1994), Umijeće filma (1996), Suvremeni film (1999), Razumijevanje perspektive (2002), Film: zabava, žanr, stil (2005), Retoričke regulacije (2008), Narav televizije (2008), Nacrt filmske genologije (2010), Život izmišljotina: ogledi o animiranom filmu (2012). Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2011).

Citiranje:
Turković, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62782>.