STRUKE:

Turszky, Ivan August

Turszky [tu'rski] (Turski), Ivan August, časnik u habsburškoj vojsci (Teschen, danas podijeljen na Cieszyn u Poljskoj i Český Těšín u Češkoj, 1778Beč, 23. I. 1856). Nakon studija u Beču i Pragu, od 1798. bio je sudski vježbenik u Dvorskom ratnom vijeću u Beču, a od 1801. vojni sudac u pješačkim pukovnijama. Za habsburške okupacije Dalmacije 1813. i 1814. službovao pri armijskom zboru generala F. K. Tomašića te je bio predstojnik ureda Glavnoga stožera. Napredovao u službi, a 1834. postao general bojnik te je dobio zapovjedništvo tvrđave u Dubrovniku, a potom brigade u Zadru. Zapovijedao je postrojbom koja je 1838. suzbila napad Crnogoraca na Boku kotorsku. Kao namjesnik (od 1840) i potom 1842–48. civilni i vojni upravitelj Dalmacije uspio je na duže razdoblje zaustaviti crnogorske pljačkaške upade. God. 1842. bio je unaprijeđen u čin podmaršala, 1848–56. bio je predsjednik općega Vojno-prizivnog suda u Beču, od 1854. general topništva. God. 1848. dobio je titulu baruna.

Citiranje:
Turszky, Ivan August. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62815>.