Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al-

Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al- (Šaraf al-dīn al-Muẓaffar al-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar (Tus, kraj današnjega Mashhada u Iranu, oko 1135negdje u današnjem Iranu, 1213). O njegovu se životu malo zna, osim da je mnogo putovao i podučavao matematiku u različitim gradovima. Oko 1209. napisao je veliko djelo o algebri, koje je izgubljeno, a poznato je samo iz radova drugih matematičara. Zna se da je sadržavalo metode rješavanja niza algebarskih jednadžbi, među ostalim jednadžbe trećega stupnja, u današnjoj notaciji oblika x³ + bx. Opisao je i konstrukciju linearnog astrolaba, nazvanog al-Tusijev štap.

Citiranje:
Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al-. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62822>.