STRUKE:

Tuz de Lak

Tuz de Lak (Thuz de Lak), plemićka obitelj. Ogranak ugarskog plemićkog roda Bő. Potomci su Ivana (spominje se 1324–29), čiji je sin Petar (spominje se 1331–49) prvi nosio ime Tuz. Pridjevak su dobili prema kaštelu Lak u županiji Somogy, što ga je 1440-ih podigao Petar (u. prije 1449), podžupan županije Somogy (1444–46) i vazal Nikole Iločkoga. Do naglog uspona obitelji došlo je za vladavine Matije Korvina, kada je Osvald (1438–99), vjerojatno Petrov sin, postao zagrebačkim biskupom (1466). Petrov sin Ivan (u vrelima se spominje od 1446) bio je podban hrvatsko-dalmatinskog bana L. Hunyadija (1453), pa podžupan županije Trenčín i kaštelan grada Trenčína (1456), a 1466. bio je imenovan »Bosne, Hrvatske, Dalmacije i cijele Slavonije banom i vrhovnim kapetanom«. Trebao je utvrditi kraljevsku vlast u Hrvatskoj te voditi obranu od Osmanlija. Od banice Margarete Sperančić preuzeo je Klis i neke druge tvrde gradove te u njih postavio kraljevske posade. Od 1468. spominje se samo kao slavonski ban, dok je položaj hrvatsko-dalmatinskog bana bio ispražnjen, a od 1469. zajedno s njime bansku dužnost obavljao je Jan Panonac. Pošto je 1470. bio smijenjen s banskoga položaja, sudjelovao je u pobuni plemstva protiv Matije Korvina pod vodstvom I. Viteza od Sredne (1471–72), no poslije se pomirio s kraljem. God. 1477. zajedno s banom L. Egervárijem po kraljevu je nalogu sazvao Slavonski sabor radi dogovora oko obrane od Osmanlija, a 1480. postao je magistar tavernika. Držao je Medvedgrad, Rakovec i Lukavec. Sukobljavao se s građanima Gradeca i turopoljskom plemićkom općinom. Pošto je 1481. zajedno s nizom drugih velikaša na Slavonskom saboru bio osuđen na smrt i gubitak posjeda i prava, svoje je gradove predao kralju za novčanu naknadu te se preselio u Veneciju, gdje je 1491. umro. Posljednji muški član obitelji bio je Ivanov sin Alfons (Andrija), prepošt zagrebačke katedrale (u. prije 1513). Njegova sestra Sofija (spominje se 1500–17) bila je udana isprva za Andriju Henninga (u. 1507), a potom za Matiju Frankapana.

Citiranje:
Tuz de Lak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62849>.