STRUKE:

ultracentrifuga

ilustracija
ULTRACENTRIFUGA – 1. vakuum, 2. rotor, 3. epruvete, 4. mehanička pumpa, 5. difuzijska pumpa, 6. motor

ultracentrifuga (ultra- + centrifuga), centrifuga s ekstremno velikom brzinom okretanja (do 150 000 okretaja u minuti). Razlike u centrifugalnoj sili na različitim su udaljenostima od središta vrtnje vrlo velike, pa se ona upotrebljava za odvajanje pojedinih tvari prema molekularnoj masi i za određivanje molekularne mase, u nuklearnoj tehnici za odvajanje izotopa elemenata, za obogaćivanje i odvajanje biopolimera (npr. DNA) i dr. Tehnička granica brzine okretanja ultracentrifuge određena je čvrstoćom materijala od kojega je izrađena.

Citiranje:
ultracentrifuga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63110>.