Batušić, Slavko

ilustracija
BATUŠIĆ, Slavko

Batušić, Slavko, hrvatski teatrolog i redatelj, pisac, povjesničar umjetnosti, leksikograf i prevoditelj (Novska, 2. VI. 1902Zagreb, 25. IV. 1979). Godine 1925. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studij povijesti umjetnosti nastavio na pariškoj Sorbonnei i na École de Louvre. Doktorirao u Zagrebu 1927. Asistent I. Raića i B. Gavelle, tajnik Drame (1929–35), tajnik i zamjenik intendanta (1935–40) te dramaturg (1941) HNK u Zagrebu. Za rata radio u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, zatim je bio voditelj Arhiva i muzeja HNK, a 1950–72. i redoviti profesor na Akademiji dramske umjetnosti, na kojoj je s prekidima predavao od 1938. Suutemeljitelj (1966) i voditelj Odsjeka za teatrologiju Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU. Predavao i u inozemstvu. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (1970) i Nagrade za životno djelo, za područje društvenih znanosti (1978). Osim znanstvenih radova, koje je objavljivao u hrvatskim i inozemnim časopisima, pisao je pjesme (23 pjesme, 1938), novele (Čuda i čarolije, 1931), romane (Na dragom tragu, 1932; Argonauti, 1936; Laterna magica, 1958), putopise (Kroz zapadne zemlje i gradove, 1932; Od Kandije do Hammerfesta, 1937; Od Siene do Harlema, 1941; Pejsaži i vedute, 1959), libreto (Medvedgradska kraljica L. Šafraneka Kavića, 1927) i drame (Komorni trio, 1938), te eseje, feljtone, književne i likovne prikaze. Pisao je o zagrebačkim kazališnim građevinama i prostorima, o repertoaru, prijelomnim datumima i zbivanjima, o školskom, kajkavskom i pokrajinskom kazalištu te o kazališnim umjetnicima, o cenzuri, operi, baletu, skladateljima i scenografiji. Redateljem je šesnaest dramskih i četiriju glazbenih djela te autorom mnogobrojnih izložbi. Kao leksikograf surađivao u hrvatskim i inozemnim enciklopedijskim izdanjima; bio glavni urednik Enciklopedije likovnih umjetnosti te Bibliografije rasprava i članaka likovnih umjetnosti (12. knjiga) u izdanju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Uređivao kazališne časopise, priređivao književna izdanja i prevodio s francuskoga i njemačkoga.

Citiranje:
Batušić, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6312>.