Baučić, Ivo

Baučić, Ivo, hrvatski geograf (Omiš, 8. XI. 1929Split, 26. IX. 2014). Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1966. Usavršavao se u SR Njemačkoj; bio je stipendist Humboldtove zaklade (1966–68), nakon koje je počeo istraživati vanjske migracije. Od 1955. zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1972. do 1977. bio izvanredni profesor. Jedan je od osnivača Odjela za migracije (osnovan 1971) pri Institutu za geografiju Sveučilišta u Zagrebu; od 1977. bio je direktor Centra za istraživanje migracija. Od 1984. radio je na Ekonomskome fakultetu u Splitu, a od 1988. na Pomorskome fakultetu u Dubrovniku, odnosno Splitu. Bio je gostujući predavač u Nizozemskoj, Švicarskoj, SR Njemačkoj, SAD-u i u Dubrovniku. Bio je član mnogobrojnih povjerenstava u Hrvatskoj i inozemstvu koja se bave pitanjima demogeografije. Bavio se regionalnom geografijom Sovjetskoga Saveza i Jugoistočne Europe te pomorskom geografijom i vanjskim migracijama. Djela: Zemljopis (suautor; 1963), Vraćanje i zapošljavanje vanjskih migranata iz SR Hrvatske (suautor; 1971).

Baučić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6317>.