TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aerologija

aerologija (aero- + -logija), dio meteorologije koji se bavi istraživanjem fizikalnih i kemijskih procesa u tzv. »slobodnoj atmosferi«, tj. sloju atmosfere u kojem se više ne očituju prizemni utjecaji (1,0 km do 1,5 km) pa sve do visine od 80 km (slojeve iznad toga proučava aeronomija). Aerološka istraživanja obavljaju se pri tlu te u visinama s pomoću balona, radiosondi, radara, sodara, lidara, raketa, zrakoplova, zmajeva i satelita. Ispituju se fizička i kemijska svojstva zraka, radioaktivnost, fizika oblaka i nastanak oborina, razdioba zračenja, sastav atmosfere i njezinih sastojina, posebno ozona i dr. U svijetu ima oko 750 postaja na kopnu i na moru koje svakodnevno obavljaju aerološka ispitivanja atmosfere do visine od 30 km.

Citiranje:
aerologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=632>.