TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aeromehanika

aeromehanika (aero- + mehanika), grana mehanike fluida koja ispituje zakonitosti ravnoteže i gibanja zraka i dr. plinova. Dijeli se na aerostatiku i aerodinamiku. Prva se bavi uvjetima ravnoteže zraka i dr. plinova, odnosno zakonima ravnoteže tijela u nekom plinovitom mediju (npr. stlačeni zrak u zatvorenom spremniku, ponašanje balona ili dirižabla). Druga proučava strujanje zraka i dr. plinova, kao i sile koje djeluju na neko tijelo (npr. zrakoplov) kada se ono relativno giba s obzirom na plinoviti medij. (→ aerodinamika)

Citiranje:
aeromehanika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=633>.