STRUKE:

Uratarić, Vladimir

Uratarić, Vladimir, slovenski i hrvatski rudarski inženjer (Vojnik kraj Celja, Slovenija, 16. VIII. 1901Varaždin, 23. I. 1974). Završio je Tehnički fakultet u Ljubljani (1925), radio u ugljenokopima u Sloveniji (Velenje) i Srbiji (Senjski rudnik), te na Rudarskoj srednjoj školi u Varaždinu, gdje je vodio rudarski kabinet i školsku knjižnicu, a 1948–56. bio je direktor. Uz njegovo je ime vezana zamisao o osnutku više tehničke škole za izobrazbu inženjera rudarske struke, koja je poslije osnovana i danas je prerasla u Geotehnički fakultet u Varaždinu. Pisac je prvoga hrvatskoga suvremenog rudarskog udžbenika Rudarstvo (I–II, 1947–48), uvoda u rudarstvo Rudar (1948), skripata iz oplemenjivanja mineralnih sirovina Triebljenje (1942) i Rudarsko gospodarstvo (1944).

Citiranje:
Uratarić, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63302>.