TRAŽI DALJE:
STRUKE:

uredba

uredba, opći normativni akt snagom odmah ispod zakona koji donosi tijelo izvršne vlasti: šef države ili vlada. Može se donositi samo na osnovi posebne ovlasti, dane u konkretnom zakonu, i to samo radi izvršavanja toga zakona. Kako je uredba općeobvezna, u pravilu se mora javno objaviti. U RH Sabor može ovlastiti Vladu RH da uredbama na temelju zakonske ovlasti, koje ostaju na snazi godinu dana, uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradbu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nac. prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada drž. tijela i lokalne samouprave. Uredbe sa zakonskom snagom općenormativni su akti koji imaju svojstvo pravnoga propisa i istu snagu kao zakon, no svrstavaju se u podzakonske propise jer ih ne donosi redovito zakonodavno tijelo i zato što je njihovo donošenje vezano uz izvanredne prilike u zemlji pa vrijede samo dok takve prilike traju. Uredbama za slučaj nužde šef države ili vlada mogu, po ustavnoj ovlasti, u uvjetima rata ili drugih kritičnih situacija donositi odluke sa zakonskom snagom i čak privremeno suspendirati neka ustavna ljudska i građanska prava. S obzirom na sporost zakonodavnoga procesa, uređivanje društv. odnosa sve se više, otvoreno ili prikriveno, prenosi na izvršna tijela vlasti; u mnogim se zemljama poduzimaju polit. mjere koje trebaju ograničiti normativnu djelatnost izvršnih i upravnih tijela i sačuvati supremaciju zakonodavnih tijela, odn. njihovu osnovnu polit. funkciju u društvu.

Citiranje:
uredba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63330>.