Užarević, Josip

Užarević, Josip, hrvatski rusist i književni teoretičar (Gundinci, 11. I. 1953). Studij jugoslavistike i filozofije završio 1976. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1988. doktorirao temom Kompozicija lirske pjesme; redoviti je profesor ruske književnosti na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti. Od 2014. redoviti je član HAZU. Proučavajući pjesništvo O. E. Mandeljštama, B. L. Pasternaka, N. A. Zabolockoga i M. Cvetajeve, pridonio je kritičkoj revalorizaciji ruske avangarde. Proučavao je i recepciju ruske književnosti u hrvatskoj kulturnoj sredini, problematizirao različite aspekte prevođenja pjesničkoga teksta te se bavio hrvatskim pjesništvom XX. st. (V. Vidrić, D. Dragojević, D. Tadijanović, V. Kovačić). Bio je dugogodišnji urednik časopisa za svjetsku književnost Književna smotra. Objavio je djela Književnost, jezik, paradoks (1990), Kompozicija lirske pjesme (1991), Nakon svega (1999), Između tropa i priče: rasprave i ogledi o hrvatskoj književnosti i književnoj znanosti (2002). Uredio je zbornike Trag i razlika: čitanja suvremene hrvatske književne teorije (s V. Bitijem i N. Ivićem, 1995), Vizualnost (s A. Flakerom, 2003), Oko književnosti (2004., posvećen Flakeru) i Romantizam i pitanja modernoga subjekta (2008).

Citiranje:
Užarević, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63588>.