Valaoritis, Aristotelis

Valaoritis, Aristotelis (Aristotélēs Valaōrítēs [vala·ori'tis]), grčki pjesnik i političar (Lefkada, 1. IX. 1824Lefkada, 24. VII. 1879). Jedan od najuglednijih pjesnika jonske pjesničke škole; stvarao je pod utjecajem francuskog romantizma i grčkih narodnih pjesama te nadahnut borbama Grka protiv Turaka. Bavio se politikom i borio za ujedinjenje Jonskih otoka s grčkom državom. Glas je stekao zbirkom pjesama Uspomene (Mnēmósyna, 1857), potom poemama Gospođa Frosina (Ē kyrá Phrosýnē, 1859), Atanasios Diakos (Athanásios Diákos, 1867) i dr. Njegovo najvažnije djelo, spjev Fotinos (Phōteinós, 1879), ostalo je nedovršeno.

Citiranje:
Valaoritis, Aristotelis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63685>.