Valerijan, Publije Licinije

ilustracija
VALERIJAN, Publije Licinije

Valerijan, Publije Licinije (latinski Publius Licinius Valerianus [pu'bli·us liki'ni·us vale:ri·a:'nus]), rimski car (?, oko 200Bišapur u Perziji, 260). Vladao od 253. Suvladar mu je bio sin Galijen, kojemu je bila povjerena obrana zapadnoga dijela Carstva. Valerijan je bio neprijateljski raspoložen prema kršćanima te je bio objavio protiv njih dva edikta (257. i 258). Pokušao je zaustaviti perzijski prodor u Siriju i Armeniju, u početku s uspjehom, te je bio slavljen kao onaj koji je Carstvu vratio Istok (restitutor Orientis). Iznenadio ga je i potukao 260., kraj Edesse u Mezopotamiji, perzijski kralj Šapur I., koji ga je odveo u ropstvo, gdje je i umro.

Citiranje:
Valerijan, Publije Licinije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63727>.