TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bayer, Vladimir

Bayer [ba'jer], Vladimir, hrvatski pravnik (Bugojno, 16. III. 1912Zagreb, 22. IV. 1990). Diplomirao i doktorirao (1935) na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavao se na Kriminološkom institutu Pariškoga sveučilišta (1936–37). Nakon rada u pravosuđu, na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao kazneno procesno pravo (1940–82), te bio dekan (1954/5). Među osnivačima poslijediplomskog studija iz krivičnopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1958), predavao na doktorskom studiju u Kairu (1962–63). Bio glavni i odgovorni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Član JAZU. U domaćim i inozemnim časopisima i publikacijama objavio velik broj znanstvenih radova iz teorije kaznenoga postupovnog prava, materijalnoga kaznenog prava, penologije, povijesti kaznenog prava i pravne nastave. Pisao zakonske komentare. Djela: Problem sudjelovanja nepravnika u savremenom kaznenom sudovanju (1940), Kazneno postupovno pravo, 1. Poviestni razvoj (1943), Teorija krivičnog postupka FNR Jugoslavije (1950), Ugovor s đavlom (1952), Prestanak prava azila u Hrvatskoj (1957), Jugoslavensko krivično procesno pravo (I–II, 1960–72), Problematika pravnih lijekova protiv prvostepene krivične presude u kontekstu suvremene reforme krivičnog procesnog prava (1982).

Citiranje:
Bayer, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6378>.