TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bayes, Thomas

Bayes [bẹiz], Thomas, engleski matematičar (London, 1701. ili 1702Tunbridge Wells, Kent, 7. IV. 1761). Diplomirao je na Sveučilištu u Edinburghu 1722. Bio je prezbiterijanski svećenik u Londonu i Tunbridge Wellsu. Formulirao je teorem o uvjetnoj vjerojatnosti (Bayesov teorem), na koji se oslanja teorija subjektivne vjerojatnosti (Bayesova statistika) pri čem je subjektivna vjerojatnost stupanj osobnog uvjerenja utemeljen na predznanju, a mijenja se nakon dobivanja novih podataka. Teorija subjektivne vjerojatnosti temelj je specifičnih postupaka testiranja statističkih hipoteza, ocjenjivača, metoda donošenja odluka u uvjetima neizvjesnosti. Zahtijeva mnogo računanja pa je dobila na važnosti tek potkraj XX. st., tj. primjenom s pomoću računala. Za života je objavio teološku raspravu Božanska dobrohotnost (Divine Benevolence, 1731) i matematički spis Uvod u doktrinu fluksija (An Introduction to the Doctrine of Fluxions, 1736), a posmrtno mu je izašlo glavno djelo Esej o rješavanju jednog problema u nauku o vjerojatnosti (Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, 1763). Bio je član Royal Society (od 1742).

Citiranje:
Bayes, Thomas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6383>.