STRUKE:

Varićak, Teodor

Varićak, Teodor, hrvatski veterinar (Koprivnica, 30. IV. 1907Zagreb, 14. X. 1977). Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1934., doktorirao 1936., redoviti profesor od 1947. Od 1934. do umirovljenja radio u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta. Predavao je i na Medicinskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Objavio velik broj stručnih i znanstvenih radova, najviše iz područja komparativne histologije, te velik broj biografsko-povijesnih članaka o istaknutim hrvatskim i europskim istraživačima. Bio je urednik mnogobrojnih časopisa (Priroda, Acta biologica, Radovi JAZU, Thalassia Iugoslavica, Bulletin scientifique, Folia anatomica Iugoslavica, Larus, Periodicum biologorum). Redoviti član JAZU od 1958.

Citiranje:
Varićak, Teodor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63906>.