STRUKE:

Bazala, Aleksandar

Bazala, Aleksandar, hrvatski ekonomist (Zagreb, 30. III. 1928Zagreb, 23. III. 2008). Diplomirao (1950) i doktorirao (1962) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem od 1958. predaje istraživanje tržišta, osnove tržišnog poslovanja i marketing; od 1975. redoviti profesor. Glavna djela: Metode istraživanja tržišta (1963), Prodaja (koautor, 1963), Marketing istraživanja (koautor, 1974), Vertikalni marketing (1985), Istraživanje tržišta (1991), Marketing (koautor, 1991).

Citiranje:
Bazala, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6397>.