Vaupotić, Miroslav

Vaupotić, Miroslav, hrvatski književni kritičar i povjesničar (Petrovaradin, 22. X. 1925Zagreb, 12. VI. 1981). Studij jugoslavistike i anglistike završio 1952. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1973. doktorirao disertacijom Hasan Kikić – život i djelo; na Katedri za noviju hrvatsku književnost bio isprva u zvanju asistenta, potom docenta (1974) te izvanrednoga profesora (1979). Uređivao je Križevačke novine (1953–54) te Kolo (1965–67). Uredio je mnogobrojna sabrana djela hrvatskih pisaca (T. Ujevića, E. Kumičića, S. Batušića, J. Pupačića). Napisao više od 1000 žanrovski raznovrsnih tekstova (feljtoni, eseji, glose, studije, kritike, putopisi). Za života su mu objavljeni dvojezični pregled Hrvatska suvremena književnost – Contemporary Croatian Literature (1966) te odabrani eseji o M. Krleži Siva boja smrti (1974), a posmrtno knjiga Tragom tradicije (2002), u kojoj su okupljene dvije zbirke studija i rasprava. Rabio je različite književnoznanstvene pristupe, a u njegovim se književnokritičkim tekstovima isprepleću impresionistički stil i esejizam s iznimnom erudicijom i akribičnošću. Područja Vaupotićeva znanstvenog interesa obuhvaćala su hrvatsku književnu periodiku, bibliografiju i komparatističke analize, velike hrvatske pisce (Krleža, Ujević, H. Kikić, Kumičić, R. Marinković, S. S. Kranjčević), a zauzimao se istodobno za revalorizaciju malih i nepriznatih autora. Pisao je i poeziju, koja je okupljena u posmrtno objavljenoj zbirci Portret kritičara kao pedesetogodišnjaka (1990).

Citiranje:
Vaupotić, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64015>.