Vejzović, Fadil

ilustracija
VEJZOVIĆ, Fadil, Priviđenje, iz ciklusa Pigmalion, 1985.

Vejzović, Fadil, hrvatski slikar i grafičar (Sarajevo, 14. III. 1943Zagreb, 30. IX. 2022). Diplomirao 1966. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (R. Goldoni); usavršavao grafiku u Nürnbergu (1971–75). Radio u časopisu Start kao ilustrator, grafički savjetnik i umjetnički ravnatelj (1976–86). Isprva pripadao lirskoj apstrakciji (Zid, 1979), potom sve više u duhu slobodne figuracije uvodio likove, osobito u ciklusu Pigmalion (1984–86). Izrađuje višebojne bakropise i drvoreze; s V. Barbijerijem izdao je 1987. bibliofilsku mapu Petar Hektorović, s iluminacijama punima renesansne živosti i figurativne simbolike. Grafički je uređivao i opremao kataloge i monografije.

Citiranje:
Vejzović, Fadil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64083>.