Vekarić, Stjepan

Vekarić, Stjepan, hrvatski povjesničar pomorstva i publicist (Trogir, 9. IV. 1917Montagnola, Švicarska, 1. II. 1991). God. 1935. završio je Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku. Nakon tromjesečnoga kadetskog usavršavanja, upisao se na Pomorsku vojnu akademiju u Dubrovniku, gdje je 1938. diplomirao. Neko je vrijeme plovio Sredozemljem i morima sjeverne Europe, a potom je bio časnik na minonoscima kraljevske mornarice. U lipnju 1944. priključio se partizanskoj mornarici te je do 1946. bio časnik u Jugoslavenskoj mornarici. Do umirovljenja 1968. bio je zaposlen u Brodarskom institutu u Zagrebu. Proučavao je povijest pomorstva, posebice povijest brodarstva pelješkoga kraja. Bio je urednik više časopisa i zbornika koji se bave poviješću pomorstva (Dubrovačko pomorstvo, Pomorski zbornik, Pelješki zbornik, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku), te urednik i suradnik u više enciklopedijskih izdanja (Vojna enciklopedija, 1954–64; Pomorska enciklopedija, 1972–89). Djela: Pelješki jedrenjaci (1960), Pelješko pomorsko društvo (1966), Naši jedrenjaci (1997).

Vekarić, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64086>.